ป้ายโฆษณา
สัตวแพทย์กับสัตว์เลี้ยง สัตว์เศรษฐกิจ เทคโนโลยีป้องกันติดเชื้อในการเลี้ยงไก่

วันนี้ (3 พ.ค.) นายสุรพล วัฒนวงศ์ รักษาการผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ สถาบันวิจัยวิทยาศษสตร์และเทคโนโลยี มีความพร้อมในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต "ผลิตภัณฑสมุนไพรฆ่าเชื้อเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการเลี้ยงไก่" และ "ผลิตภัณฑ์ Competitive Exciusion(C.E.) เพื่อป้องกันการติดเชื้อในอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ปีก" ให้แก่ผู้ประกอบการที่สนใจนำไปผลิตเชิงพาณิชย์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการไทย ที่สำคัญจะทำให้ไก่มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ในรูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ทั้ง 2 ผลิตภัณฑ์ หรือ เพียงผลิตภัณฑ์เดียว โดยจะมีนักวิจัยจาก วว. ให้คำแนะนำในการปรึกษาให้ผู้ประกอบการตลอดทั้งโครงการ สารสกัดที่เตรียมอยู่ในรูปแบบผงแห้ง ใช้ผสมในอาหาร และสารสกัดที่มีอยู่ในรูปผงแห้งใช้ละลายในน้ำดื่ม ซึ่งพัฒนาจากสมุนไพรไทย 4 ชนิด ตะไคร้ แมงลัก ไพล และพลู..

chick


นายสุรพล กล่าวว่า จากการทดสอบขั้นสุดท้ายของผลิตภัณฑ์ทั้งสอง กับไก่ที่มีอายุการเลี้ยง 49 วัน ในฟาร์มขนาดใหญ่พบว่า ผลิตภัณฑ์สมุนไพรฆ่าเชื้อเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเลี้ยงไก่ ซึ่งมี 2 รูปแบบ คือ สารสกัดที่เตรียมอยู่ในรูปแบบผงแห้ง ใช้ผสมในอาหาร และสารสกัดที่มีอยู่ในรูปผงแห้งใช้ละลายในน้ำดื่ม ซึ่งพัฒนาจากสมุนไพรไทย 4 ชนิด คือ ตะไคร้ แมงลัก ไพล และพลู โดยผลการทดสอบ ปรากฏว่า ผลิตภัณฑ์จากสารสกัดสมุนไพรมีประสิทธิภาพในการเพิ่มผลการเลี้ยงในไก่เนื้อ สูงที่สุด โดยไก่มีน้ำหนักเฉลี่ย 2,856 กรัม มีอัตรการแลกเนื้ออยู่ที่ 1,968 กรัม อัตราการเจริญเติบโต 58.29 กรัมต่อวัน นอกจากนี้ยังพบว่า เนื้อไก่มีเนื้อที่นุ่มกว่าเนื้อไก่เลี้ยงทั่วไป

รักษาการผู้ว่าการ วว. กล่าวต่อว่า ส่วนผลิตภัณฑ์ C.E. ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มเชื้อที่แยกจากไก่ ตามฟาร์มที่เลี้ยงในภาคต่างๆ ของประเทศ ผลการทดสอบ พบว่า เมื่อไก่ได้รับผลิตภัณฑ์เพียง 1 ครั้งเท่านั้น ให้ผลการเลี้ยงได้ดีกว่าไก่ในกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับผลิตภัณฑ์ ในเรื่องอัตราแลกเนื้อ และดัชนีการเลี้ยง โดยประเมินกำไรต่อตัวอายุ 49 วัน พบว่า ไก่กลุ่มที่ได้รับผลิตภัณฑ์มีผลกำไรสูงกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับผลิตภัณฑ์ เท่ากับ 1.65 บาท ต่อตัว นอกจากนี้ยังพบว่า ผลิตภัณฑ์ที่วิจัย ยังสามารถป้องกันลูกไก่ไม่ให้ติดเชื้อแซลโมแนลลาได้ตั้งแต่ 80-100% ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ และสามารถป้องกันการติดเชื้อ Salmonella Enteritidis ได้ถึง 100 % และป้องกันการติดเชื้อ Salmonella Typhimurium ได้ 80%


chick

ด้าน ดร.ภูษิตา วรรณิสสร นักวิชาการฝ่ายวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ในฐานะ ผู้ประสานงานนักวิจัยหลักในโครงการวิจัยและผลิตภัณฑ์ C.E. เพื่อป้องกันการติดเชื้ออุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ปีก กล่าวว่า ในโครการวิจัยยังได้มีการพัฒนาวัคซีนเพื่อป้องกันการติดเชื้อ เพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อแซโมเนลลาในไก่เนื้อ และไก่ไข่ด้วย ขณะนี้อยู่ระหว่างการทดสอบประสิทธิภาพในการคุ้มโรคต่อไก่ทดลอง ทั้งในห้องปฏิบัติการและในระดับฟาร์มขนาดใหญ่ อย่างไรก็ตาม ทางวว. จะพัฒนาขยายผลการใช้ผลิตภัณฑ์สู่การศึกษาสัตว์เศรษฐกิจอื่นๆ ต่อไป

Tags chick - ไก่

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

กระดานสนทนา

ผู้สนับสนุน

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

แบบสอบถาม

เพื่อนๆเรียนvet จากไหน