ป้ายโฆษณา
สัตวแพทย์กับสัตว์เลี้ยง สัตว์เศรษฐกิจ รายได้เหลือจากขายกากของเสีย

ฟาร์มสุกรประหยัดพลังงาน มีรายได้เหลือจากขายกากของเสีย

ฟาร์มปศุสัตว์ ในบ้านเราหลายแห่ง เริ่มปรับเปลี่ยนเทคนิควิธีเลี้ยง ระบบการจัดการ โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเกื้อกูลต่อสุขภาพ สัตว์ สิ่งแวดล้อม ที่นานาประเทศนำมาเป็นปัจจัยหลัก ซึ่งนอกจากใช้เป็นเกณฑ์การส่งออก ยังเป็นอีกหนทางที่ช่วย ลดต้นทุน ให้กับผู้เลี้ยง

...ฟาร์มสุกรขุน บ่อพลอยฟาร์ม ของ นายกฤษฎา คุณากรประพันธ์ ตั้งอยู่เลขที่ 121/10 หมู่ 1 ตำบลบ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี เป็นอีกแห่งที่นำระบบ บ่อก๊าซชีวภาพจากมูลสุกร มาใช้ นอกจากต้นทุนที่ลดลง วันนี้เขายังมีผลพลอยได้จากการขาย ขี้หมูแห้ง

Contract Farmingนายกฤษฎา เล่าให้ฟังว่า หลังจบการศึกษาด้านนิเทศศาสตร์ต้องการกลับ มาอยู่บ้าน มองหาอาชีพที่ เป็นนายตัวเอง จึงเริ่มศึกษาหาความรู้การเลี้ยงสุกร และไปดูงานกับทางบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CPF) ได้ตัดสินใจเข้าสู่อาชีพ คนเลี้ยงหมูขุน ด้วยคิดว่า เป็นอาชีพที่มั่นคง โดยเข้าโครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรายย่อย ในรูปแบบ Contract Farming กับทาง ซีพีเอฟ ซึ่งผู้เลี้ยงไม่ต้องดูแลการตลาด

ใน ปี'47 สร้างโรงเรือนหลังแรกเลี้ยงสุกรจำนวน 500 ตัว แล้วมาคิดว่าควรปรับสภาพฟาร์มการเลี้ยงให้ดีขึ้น เพราะแน่ใจว่าอาชีพนี้เลี้ยงครอบครัวเราได้ ฉะนั้นจึงควรนำเอาระบบ ไบโอแก๊ส มาใช้ ที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ยังช่วยลดต้นทุนค่าไฟ เมื่อสร้างโรงเรือนเพิ่มขึ้น 2 หลัง จึงติดต่อกับทาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ช่วยติดตั้งบ่อแก๊สขนาดกลาง (ระบบ UASB) เพราะ หากเกษตรกรสามารถควบคุมมาตรฐานระบบก่อสร้าง การใช้ไฟ และค่าน้ำเสียจากฟาร์มได้ตามเกณฑ์ ภาครัฐมีเงินช่วยเหลือค่าก่อสร้าง 30 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งคาดว่าจะคุ้มทุนในปีที่ 4

ผมมองตรงนั้นเหมือนเราสร้างแหล่งที่ช่วยลดต้นทุนภายในฟาร์ม ในช่วง ที่หมูยังเล็กค่าไฟก็จะใช้มาก แต่พอเริ่มโตของเสียมีมากปริมาณการใช้ไฟ จะลดน้อยลงตามลำดับ ที่สำคัญ กากขี้หมูแห้ง ก็ยังขายได้คิดเฉลี่ยตกปีละประมาณ 220,000 บาท ซึ่งมันคืนทุนด้วยตัวมันเอง

ส่วน ระบบการจัดการ กฤษฎา บอกว่า ลูกหมูที่เอาเข้ามาจะมีอายุ 18 วัน แรกเข้าจะใช้ไฟอบให้ความอบอุ่น การดูแลภายในโรงเรือนเน้นเรื่องความสะอาด เมื่อเริ่มโตช่วงเช้าจะกวาดมูลทิ้งและทำทั้งวัน เปลี่ยนน้ำ ดูแลอาหาร ควบคุมอุณหภูมิด้วยระบบ อีแว้ป ภายในโรงเรือน เฉลี่ยที่ 28 องศา ไม่ควรอาบน้ำเพราะจะทำให้สุขภาพหมูแย่ มีอาหารให้กินทั้งวัน ทั้งหมดนี้ช่วยให้หมูเจริญเติบโตดีในช่วง 5 เดือน หลังจับหมูออกแล้วจะทำความสะอาด ฆ่าเชื้อ พักเล้า 15 วัน

นายทรงศักดิ์ ฟูตระกูล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายธุรกิจครบวงจรภูมิภาค บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CPF) บอกว่า รูปแบบโครงการส่งเสริมอาชีพฯ บริษัทจะนำพันธุ์สัตว์ อาหาร ยา เทคโนโลยี เจ้าหน้าที่มาให้ ส่วนเกษตรกรทำหน้าที่ดูแลซึ่งจะมีรายได้จากส่วนที่เป็นน้ำหนักเพิ่ม ถ้าเลี้ยงได้ดีอัตราแรกเนื้อต่ำ การเจริญเติบโตดี อัตราการตายคัดทิ้งน้อยก็จะได้ราคาที่ดี

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

กระดานสนทนา

ผู้สนับสนุน

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

แบบสอบถาม

เพื่อนๆเรียนvet จากไหน