ป้ายโฆษณา
สัตวแพทย์กับสัตว์เลี้ยง สุนัข การป้องกันโรคพยาธิหัวใจในสุนัขทำอย่างไร

 สารพันปัญหาสัตว์เลีียง

                                                  ถาม: การป้องกันโรคพยาธิหัวใจในสุนัขทำอย่างไร

หางานสัตวเเพทย์สุนัขเเมวชูการ์ตอบ: วิธีป้องกันพยาธิหัวใจที่ได้ผลที่สุด ถูกต้องที่สุด และทำยากที่สุด คือการป้องกันมิให้ยุงกัด เพราะทั้งยุงกลางวัน และยุงกลางคืน เป็นพาหะนำโรคนี้วิธีการป้องกันที่นิยมในปัจจุบัน คือ การใช้ยาเดือนละครั้ง อาจเป็นรูปแบบยาหยดหลังยากิน หรือยาฉีดก็ได้ แต่ต้องได้รับยาอย่างสม่ำเสมอ โดยเริ่มต้นตั้งแต่สุนัขอายุ 2 เดือน
         ในกรณีที่เป็นสุนัขโตต้องการเริ่มต้นโปรแกรมการป้องกันโรคพยาธิหัวใจ ควรได้รับการตรวจเลือดก่อนเพื่อให้แน่ใจว่าปลอดจากโรค การตรวจเลือดโดยทั่วไปเริ่มจากการตรวจหาตัวอ่อนในกระแสโลหิต หากไม่พบจำเป็นต้องใช้ชุดทดสอบเพื่อตรวจการมีตัวแก่ในหัวใจ เมื่อยืนยันเรียบร้อยแล้วว่าไม่เป็นโรคพยาธิหัวใจ จึงเริ่มโปรแกรมการป้องกัน แต่หากตรวจพบตัวอ่อนในกระแสโลหิต หรือชุดทดสอบให้ผลบวก ต้องทำการรักษาให้ครบทุกขั้นตอนก่อนจึงจะเริ่มโปรแกรมการป้องกัน

 

 ขอขอบคุณ คุณรัตนาภรณ์ พรหมาสา จากนิตยสาร สารพันปัญหาสัตว์เลี้ยง

คอมเมนต์คอมเมนต์  

 
0 #1 ส้ม 2009-12-10 03:44
ยาป้องกันเห็บหม ัดแลพยาธิหัวใจ
ระหว่างยาฉีด ยากิน ยาหยด อันไหนดีกว่ากัน และปลอดภัยกับสุ นัขของเราค่ะช่วนตอบให้ด้วยน ะค่ะ ข้องใจจริง


ขอบคุณที่สะหล่ะ เวลามาตอบให้ค่ะ
อ้างอิง
 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

กระดานสนทนา

ผู้สนับสนุน

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

แบบสอบถาม

เพื่อนๆเรียนvet จากไหน