ป้ายโฆษณา
สัตวแพทย์กับสัตว์เลี้ยง สุนัข วัคซีนป้องกันโรคในสุนัข และแมวมีกี่โรค ต้องฉีดเมื่อไร

 สารพันปัญหาสัตว์เลีียง

                                                    ถาม: วัคซีนป้องกันโรคในสุนัข และแมวมีกี่โรค ต้องฉีดเมื่อไร

หางานสัตวเเพทย์สุนัขเเมวชูการ์ตอบ: ปัจจุบันวัคซีนที่มีใช้สำหรับสุนัข และแมว เป็นวัคซีนเพื่อป้องกันโรคไวรัสเป็นส่วนใหญ่ โปรแกรมการฉีดวัคซีนในสุนัขโดยทั่วไปเริ่มเมื่อสุนัขอายุ 2 เดือน ฉีดวัคซีนรวมป้องกันโรคไข้หัดสุนัข, โรคตับอักเสบติดต่อ,โรคเลปโตสไปโรซิส และป้องกันโรคลำไส้อักเสบจากไวรัส บางครั้งอาจมีวัคซีนป้องกันโรคหวัดรวมอยู่ด้วย ฉีดกระตุ้นทุก 2 สัปดาห์ จนถึงอายุ 4 เดือน ในกรณีที่มีความเสี่ยงต่อโรคใดโรคหนึ่งมากๆ อาจเริ่มฉีดที่อายุ 1 เดือน ด้วยวัคซีนชนิดหนึ่ง เช่น วัคซีนป้องกันไข้หัดสุนัข, โรคตับอักเสบติดต่อ, โรคเลปโตสไปโรซิสหรือ วัคซีนป้องกันโรคลำไส้อักเสบจากไวรัส และเมื่ออายุ 2 เดือน ก็ฉีดวัคซีนตามโปรแกรมข้างต้น ส่วนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านั้น เริ่มฉีดได้ที่อายุ 3เดือน ฉีดกระตุ้นที่อายุ 6 เดือน วัคซีนทั้งหมดนี้ต้องฉีดกระตุ้นซ้ำทุกปี ในปีถัดไปอาจใช้วัคซีนรวมซึ่งสามารถป้องกันทุกโรคที่กล่าวถึงได้ในเข็มเดียวกันในลูกแมวมีวัคซีนสำคัญนอกเหนือจากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งใช้โปรแกรมเดียวกับสุนัขแล้วยังมีวัคซีนป้องกันหัด และหวัดแมว เริ่มฉีดตั้งแต่อายุ2 เดือน ฉีดซ้ำเมื่ออายุ 3 เดือน วัคซีนชนิดอื่นที่ใช้ในแมว ได้แก่ วัคซีนป้องกันโรคลิวคีเมีย ซึ่งก่อนฉีดวัคซีนครั้งแรกจำเป็นต้องเจาะเลือดทดสอบว่าลูกแมวมีไวรัสของโรคนี้อยู่แล้วหรือไม่ มิฉะนั้นจะทำให้การฉีดวัคซีนป้องกันโรคนี้ไม่ได้ผลเลยวัคซีนอีกชนิดหนึ่งที่มีใช้ในแมว คือ วัคซีนป้องกันโรคเยื่อบุช่องท้องอักเสบที่เกิดจากโคโรนาไวรัส ใช้โดยการหยอดจมูก และใช้ในกรณีที่เสี่ยงจริงๆ เท่านั้นวัคซีนล่าสุด คือ วัคซีนป้องกันโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องในแมว ซึ่งปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการติดตามประสิทธิผลของวัคซีนอยู่ วัคซีนทุกชนิดในแมวมีโปรแกรมการให้ที่คล้ายคลึงกัน คือ เริ่มที่อายุ 2 เดือนให้ซ้ำเมื่ออายุ 3 เดือน และกระตุ้นทุกปี การที่จะตัดสินใจใช้วัคซีนชนิดใดควรปรึกษาสัตวแพทย์

 ขอขอบคุณ คุณรัตนาภรณ์ พรหมาสา จากนิตยสาร สารพันปัญหาสัตว์เลี้ยง 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

กระดานสนทนา

ผู้สนับสนุน

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

แบบสอบถาม

เพื่อนๆเรียนvet จากไหน