ป้ายโฆษณา
สัตวแพทย์กับสัตว์เลี้ยง สุนัข อายุรกรรมในสัตว์เลี้ยง

 

สารพันปัญหาสัตว์เลี้ยง

อายุรกรรมในสัตว์เลี้ยง

                                              ถาม : ได้ลูกสุนัขตัวใหม่มา จะต้องทำอย่างไร

หางานสัตวเเพทย์เเมวสุนัขชูการ์ตอบ: เมื่อได้ลูกสุนัขตัวใหม่มา ควรสอบถามประวัติของแม่สุนัขให้มากที่สุดเกี่ยวกับเรื่องการฉีดวัคซีน และประวัติการป่วย เพราะลูกสุนัขอาจได้รับเชื้อโรคมาจากแม่สุนัขได้ ถ้าแม่สุนัขมีประวัติปลอดโรคจะค่อนข้างปลอดภัย ในการนำลูกสุนัขมาเลี้ยง อย่างไรก็ดี ช่วง 2-3สัปดาห์แรก ไม่ควรปล่อยให้ลูกสุนัขตัวใหม่คลุกคลีกับสุนัขตัวเก่าในบ้านรวมทั้งเด็กเล็กๆ ควรกักบริเวณหรือขังกรง เพื่อสังเกตอาการผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น จัดหาน้ำสะอาดให้ตลอดเวลา และอาหารที่เหมาะสมกับอายุสุนัข โดยลูกสุนัขอายุไม่เกิน 6 เดือน ให้อาหารวันละ 3 4 ครั้ง หลังจากนั้นลดเป็นวันละ 2 ครั้ง เมื่ออายุเกิน 1 ปี อาจลดจำนวนมื้อเป็นวันละ 1 ครั้ง แต่เพิ่มปริมาณมากขึ้นควรป้อนยาถ่ายพยาธิตั้งแต่อายุ 3 สัปดาห์ เพราะลูกสุนัขอาจได้รับพยาธิไส้เดือน และพยาธิปากขอมาจากแม่สุนัข และป้อนยาถ่ายพยาธิได้ซ้ำทุกเดือนอีก3 4 ครั้ง หลังจากนั้นควรสังเกตว่าในอุจจาระมีพยาธิหรือไม่ หรือนำอุจจาระสุนัขไปให้สัตวแพทย์ตรวจ เพื่อจะได้ทำการรักษาได้ถูกต้องนอกจากการถ่ายพยาธิแล้ว ลูกสุนัขจำเป็นต้องได้รับยาป้องกันพยาธิหัวใจ และวัคซีนป้องกันโรคต่างๆ อย่างครบถ้วน

ขอขอบคุณ คุณรัตนาภรณ์ พรหมาสา จากนิตยสาร สารพันปัญหาสัตว์เลี้ยง 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

กระดานสนทนา

ผู้สนับสนุน

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

แบบสอบถาม

เพื่อนๆเรียนvet จากไหน