English French German Italian Portuguese Russian Spanish
You are here >
Wed 06 Jan 2010
สัตวแพทย์สัตว์เลี้ยงไทย
การเลี้ยงลูกไก่เล็กอายุ 15-20 สัปดาห์ ภาค 3

 การเลี้ยงลูกไก่เล็กอายุ 15-20 สัปดาห์ ภาค 3

หางาน สัตวแพทย์ รักษา สุนัข แมว ชูการ์ สัตว์เลี้ยงป่วย


การเลี้ยงไก่สาวอายุ 15-20 สัปดาห์ ไก่สาวเริ่มเข้าอายุ 15 สัปดาห์ ให้ย้ายไก่สาวเหล่านี้ขึ้นเลี้ยงบนกรงตับขังเดี่ยวขนาดกรง 20x20x45 ซม. เป็นกรงตั้งชั้นเดียวเรียงเป็นแถวยาว วันที่นำไก่ขึ้นกรงตับผู้เลี้ยงจะต้องดำเนินการ 4 ประการ ด้วยกันคือชั่งน้ำหนักทุกตัวจากนั้นนำไปตัดปากบนของไก่ซ้ำอีกให้ปากบนสั้นกว่าปากล่าง ตัดปากด้วยเครื่องตัดปากไก่และจี้แผลด้วยความร้อนป้องกันเลือดออกมา เสร็จแล้วหยอดจมูกด้วยวัคซีนป้องกันโรคหลอดลมอักเสบติดต่อ ขั้นตอนต่อไปก็ให้ยาถ่ายพยาธิภายในด้วยยาประเภท Peperazine ชนิดเม็ดทุก ๆ ตัว ๆ ละ 1 เม็ดสุดท้าย คืออาบน้ำยาฆ่าเหาไรไก่ โดยใช้ยาฆ่าแมลงชนิดผงชื่อเซฟวิน 85 ตวงยา 3 ช้อนแกงต่อน้ำ 20 ลิตร นำไก่ลงจุ่มน้ำมือถูกให้ขนเปียกพอถึงเวลาจะนำไก่ขึ้นจากน้ำก็จับหัวไก่จุ่มลงในน้ำแล้วรีบดึงขึ้นจากนั้นจึงนำไปใส่ในกรงไก่ต่อไป 
การเลี้ยงไก่สาวระยะนี้จะต้องมีการควบคุมจำนวนอาหารที่ให้กินสุ่มชั่งน้ำหนักทุก ๆ สัปดาห์ ให้น้ำกินตลอดเวลา คัดไก่ป่วยออกจากฝูงเมื่อเห็นไก่แสดงอาการผิดปกติทำความสะอาดคอกและกำจัดขี้ไก่ที่อยู่ใต้กรงทุก ๆ 3 เดือน และใต้กรงไก่ควรมีวัสดุรองพื้นประเภทแกลบและโรยด้วยปูนขาวเพื่อทำให้ขี้ไก่แห้งไม่มีหนอนแมลงวันอันเป็นสาเหตุให้มีกลิ่นเหม็น พื้นใต้กรงไก่ต้องเป็นพื้นดินเพราะดูดซับความชิ้นจากขี้ไก่ได้ดีพื้นซีเมนต์ไม่แนะนำการเลี้ยงไก่ระยะนี้ถ้าสังเกตุให้ดีจะเห็นว่าไก่ที่สมบูรณ์แข็งแรง ขี้ของไก่จะไม่เหลว ขี้ไก่เป็นแหล่งข้อมูลชี้เหตุความสมบูรณ์และความผิดปกติของไก่ได้ดีวิธีหนึ่ง ถ้าหากไก่ขี้เหลวเป็นน้ำเหม็น หรือมีเลือดปะปนจะต้องวินิจฉัยและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญและสัตวแพทย์ คอกไก่กรงตับจะต้องเป็นคอกที่ระบายอากาศได้ดีไม่อับชื้นทำให้ขี้ไก่ไม่แห้งง่ายและชื้นแฉะ รอบด้านของคอกไก่ระดับจากพื้นดินสูงถึงพื้นกรงไก่ควรจะโปร่งไม่ตีไม้หรือวัสดุทึบแสงแต่จะตีกั้นด้วยลวดตาข่าย สูงกว่าพื้นกรงแม่ไก่ขึ้นไปอีก 45-50 ซม. จะตีฝาไม้หรือสังกะสีทึบแสงกันฝนสาดและแสงแดดกระทบถูกตัวไก่ ส่วนสูงจากนี้ขึ้นไปถึงหลังคาจะเป็นลวดตาข่ายบางแห่งอาจจะปล่อยให้ด้านข้างของโรงเรือนทั้ง 4 ด้าน โล่งหมดเพียงแต่ป้องกันไม่ให้ฝนสาดและแสงแดดกระทบถูกไก่โดยตรงเป็นใช้ได้
การให้แสงสว่างแก่ไก่ในเล้าระยะนี้จะต้องไม่ให้เกิน 11-12 ชั่วโมง ถ้าให้แสงสว่างมากกว่านี้จะทำให้ไก่ไข่เร็วขึ้นก่อนกำหนดและอัตราการไข่ทั้งปีไม่ดี จะดีเฉพาะใน 4 เดือนแรกเท่านั้น ดังนั้นแสงสว่างจึงต้องเอาใจใส่และจัดการให้ถูกต้องกล่าวคือในเดือนที่เวลากลางวันยาว เช่น เดือนมีนาคม-ตุลาคม เราไม่ต้องให้แสงสว่างเพิ่มในเวลาหัวค่ำ หรือกลางคืนโดยหลักการแล้วแสงสว่างธรรมชาติ 8-12 ชั่วโมง เป็นใช้ได้ไม่ต้องเพิ่มไฟฟ้าอีกส่วนในฤดูหนาวที่ตะวันตกดินและมืดเร็วจำเป็นจะต้องให้แสงสว่างเพิ่มแต่รวมแล้วไม่ให้เกิน 11-12 ชั่วโมงต่อวัน ความเข้มของแสงสว่างที่พอเหมาะคือ 1 ฟุตแคนเดิ้ลที่ระดับตัวไก่
การให้อาหารจะต้องจำกัดให้ไก่สาวกิน ตามตารางที่ 5 พร้อมทั้งตรวจสอบน้ำหนักไก่ทุก ๆ สัปดาห์ด้วย ให้อาหารวันละ 2 ครั้ง เช้า 7-8 น. และบ่าย 2-3 น. ให้น้ำกินตลอดเวลา และทำความสะอาดรางน้ำเช้าและบ่ายเวลาเดียวกับที่ให้อาหาร อาหารที่ใช้เลี้ยงไก่สาวเป็นอาหารที่มีโปรตีน 12% พลังงานใช้ประโยชน์ได้ 2900 M.E. Kcal/Kg แคลเซี่ยม 0.6% ฟอสฟอรัส 0.3% เกลือ 0.5% และอุดมด้วยแร่ธาตุไวตามินที่ต้องการ

ตารางที่ 5 แสดงน้ำหนักไก่สาว จำนวนอาหารที่จำกัดให้กินและวิธีการจัดการอื่นที่เกี่ยวข้อง
สำหรับไก่สาวอายุ 15-20 สัปดาห์
อายุไก่สาว
(สัปดาห์)
น้ำหนักตัว
(กรัม/ตัว)
จำนวนอาหารที่ให้
(กรัม/ตัว/วัน)
การจัดการอื่น
ที่เกี่ยวข้อง
15 1,360 63.5 - ตัดปาก, หยอดวัคซิน
  หลอดลมอักเสบติดต่อ,
  ถ่ายพยาธิและอาบน้ำฆ่าเหา ไรไก่
- ให้แสงสว่างไม่เกิน 11-12 ชม./วัน
- คัดไก่ป่วยออกเป็นระยะ ๆ
- ควบคุมน้ำหนักให้ได้มาตรฐาน
16 1,430 65.8
17 1,500 68.0
18 1,560 70.3
19 1,620 72.6
20 1,680 74.8

ตารางที่ 6 แสดงน้ำหนักตัวและจำนวนอาหารที่จำกัดให้ไก่ตัวผู้อายุ 15-20 สัปดาห์กิน
และการจัดการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
อายุไก่ตัวผู้
(สัปดาห์)
น้ำหนัก
(กรัม/ตัว)
อาหารที่ให้กิน
(กรัม/ตัว/วัน)
การจัดการอื่น
ที่เกี่ยวข้อง
15 1,730 80 - น้ำขึ้นกรงตับขังเดี่ยว
  พร้อมหยอดหลอดลมอักเสบติดต่อ
  ถ่ายพยาธิภายนอกและภายใน
  ในวันที่ขึ้นกรงตับ
- ให้แสงสว่างวันละไม่เกิน 11-12 ชม.
- ควบคุมน้ำหนักให้ได้มาตรฐาน
16 1,820 83
17 1,910 86
18 2,000 90
19 2,130 95
20 2,220 99
ตารางที่ 7 แสดงส่วนประกอบของอาหารไก่สาว อายุ 15-20 สัปดาห์และสูตรอาหาร
โภชนะของอาหารผสม%ในอาหาร สูตรอาหารผสม (กก.)
โปรตีน 12 ข้าวโพด,ปลายข้าว 76.00
กรดอะมิโน ข้าวฟ่าง, รำละเอียด10.00
ไลซีน 0.45 กากถั่วเหลือง7.00
เมทโธโอนีน+ซิสติน 0.40 ปลาป่น 55%-
ทริปโตเฟน 0.11 ใบกระถิน 4
ทริโอนีน 0.37 เปลือกหอยป่น 1
ไอโซลูซีน 0.40 ไดแคลเซี่ยมฟอสเฟต1
อาร์จินีน 0.67 8% p  
ลูซีน 0.67 กรดอะมิโนไลซีน-
เฟนิลอะลานี + ไทโรซีน 0.67 กรดอะมิโนเมไธโอนีน-
ฮิลติดิน 0.17 เกลือป่น 0.25
เวลีน 0.41 ฟรีมิกซ์ 0.50
ไกลซีน + เซรีน 0.47 รวม100
พลังงาน (M.E. Kcal/Kg) 2900
แคลเซี่ยม 0.60
ฟอสฟอรัส 0.30
เกลือ 0.50

Comments (0)Add Comment

Write comment
quote
bold
italicize
underline
strike
url
image
quote
quote
smile
wink
laugh
grin
angry
sad
shocked
cool
tongue
kiss
cry
smaller | bigger

busy
 
Designed by www.thaivetcentral.com
All Rights Reserved
ชุมชนสัตวแพทย์ไทยสัตว์เลี้ยง ซื้อ ขายสุนัข แมว ชูการ์ ม้า