ป้ายโฆษณา
สัตวแพทย์ สัตวแพทย์ไทย

สัตวแพทย์หางานสัตวแพทย์ไทย

นักเทคนิคการสัตวแพทย์นักเทคนิคการสัตวแพทย์ คือ บุคลากรที่จบการศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ (Veterinary Technology) ซึ่งทำหน้าที่เชิงบูรณาการในกลุ่มการดูแลสุขภาพสัตว์ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการดูแลและจับบังคับสัตว์ มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกระบวนการชีวิตทั้งปกติและผิดปกติของสัตว์และ สามารถปฏิบัติหน้าที่การจัดการดูแลสัต ...

กระดานสนทนา

ผู้สนับสนุน

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

แบบสอบถาม

เพื่อนๆเรียนvet จากไหน